DH Company
Dự Án Bể Bơi
Dự Án Điện CN
Dự Án Nước Thải

Thi công cơ điện trạm xử lý nước thải nhà máy KPF khu công nghiệp Đại An TP.Hải Dương.

Thi công cơ điện trạm xử lý nước thải nhà máy KPF khu công nghiệp Đại An TP.Hải Dương.

Thi công cơ điện trạm xử lý nước thải nhà máy KPF khu công nghiệp Đại An TP.Hải Dương.

15/05/2016

dự án điện công nghiệp dhcompany