DH Company
Dự Án Bể Bơi
Dự Án Điện CN
Dự Án Nước Thải

bom loc be boi astral

THÔNG TIN THAY ĐỔI MÃ BƠM LỌC BỂ BƠI ASTRAL

THÔNG TIN THAY ĐỔI MÃ BƠM LỌC BỂ BƠI ASTRAL

22-08-2019|129

Công ty TNHH Kỹ thuật điện và Công nghệ môi trường DH là đơn vị trực tiếp nhập khẩu và phân phối các dòng thiết bị bể bơi Astral, trong đó có bơm lọc bể bơi Astral. Hiện nay các dòng bơm mã cũ như 38780, 38779, 38778, 38777, 38776, 38775, 38774,...

Xem chi tiết