DH Company
Dự Án Bể Bơi
Dự Án Điện CN
Dự Án Nước Thải

Hệ Thống Điện Nặng

Hệ Thống Điện Nặng - một bài thuyết minh siêu ngắn gọn về hệ thống điện nặng

Giới Thiệu

Hệ thống điện nặng là hệ thống điện chính của tòa nhà bao gồm hệ thống Điện Động Lực
và Hệ thống Điện nhẹ. Sử dụng nguồn điện chính 3 Pha 380 Volt hoặc 1 pha 220 Volt.
Nguồn Cấp Điện Chính:
Trạm Biến Áp Điện Lực + Tủ Tụ Bù ==> ATS + Máy Phát ==> UPS lưu Điện ==> Tải sử dụng Trực tiếp.
Tải Sử Dụng Trực Tiếp: Từng căn hộ sử dụng điện 1 pha, Máy Bơm Cấp Thoát Nước, Thang Máy, Điều Hòa.v.v.

hệ thống điện nặng
Đây là một sơ đồ cung cấp điện cho một tòa nhà chung cư gồm 2 tháp


Nguồn bài viết:

Kỹ sư điện: Trịnh Trọng Việt
Blog: https://kysudienvietnam.blogspot.jp
Tags: hệ thống điện nặng, he thong dien nang, tủ điện, tu dien