DH Company
Dự Án Bể Bơi
Dự Án Điện CN
Dự Án Nước Thải

Dự án xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà máy thức ăn chăn nuôi - JAPFA Hương Canh, Vĩnh Phúc

Xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà máy thức ăn chăn nuôi - JAPFA Hương Canh, Vĩnh Phúc

Cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà máy thức ăn chăn nuôi - JAPFA Hương Canh, Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Công ty CP JAPFA COMPEED Việt Nam

dự án xử lý nước thải dhcompany