Công ty TNHH Kỹ thuật điện và Công nghệ môi trường DH

 VPGD: Ô 38 – LK 20 – KĐT Văn Khê – phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội

 NHÀ MÁY: KCN An Ninh - Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội

 ĐÀ NẴNG: 201 Vũ Quỳnh, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê

Dự án PLC trung bình và lớn (S7200, S7300, …&SCADA;)

Dự án PLC trung bình và lớn (S7200, S7300, …&SCADA;)

Dự án PLC trung bình và lớn (S7200, S7300, …&SCADA)

Dự án PLC trung bình và lớn (S7200, S7300, …&SCADA)