DH Company
Dự Án Bể Bơi
Dự Án Điện CN
Dự Án Nước Thải

Dự án hệ thống xử lý thải sinh hoạt công suất 55m3/ngày.đêm

Dự án hệ thống xử lý thải sinh hoạt công suất 55m3/ngày.đêm

Dự án hệ thống xử lý thải sinh hoạt  công suất 55m3/ngày.đêm

Dự án: Hệ thống xử lý thải sinh hoạt  công suất 55m3/ngày.đêm.

Công việc: Cung cấp, chế tạo lắp đặt thiết bị, đường ống, vận hành, đào tạo và chuyển giao công nghệ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cơ khí đóng tầu Vinacomin

dự án hệ thống xử lý nước thải của dhcompany