DH Company
Dự Án Bể Bơi
Dự Án Điện CN
Dự Án Nước Thải

Dự án hệ thống xử lý nước thải tại khối nhà B1 &B2; - Khu thương xá Vĩnh Trung - Đà Nẵng.

Dự án hệ thống xử lý nước thải tại khối nhà B1 &B2; - Khu thương xá Vĩnh Trung - Đà Nẵng.

Dự án hệ thống xử lý nước thải tại khối nhà B1 &B2 - Khu thương xá Vĩnh Trung - Đà Nẵng.

Công suất 300m3/ngày

Công việc: Thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ.

dự án hệ thống xử lý nước thải của dhcompany

 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đức Mạnh