DH Company
Dự Án Bể Bơi
Dự Án Điện CN
Dự Án Nước Thải

Dự án hệ thống xử lý hầm mỏ tại cửa lò +30 Hồng Thái công suất 120m3/h.

Dự án hệ thống xử lý hầm mỏ tại cửa lò +30 Hồng Thái công suất 120m3/h.

Dự án hệ thống xử lý hầm mỏ tại cửa lò +30 Hồng Thái công suất 120m3/h.

Công việc Lắp đặt thiết bị, đường ống công nghệ, vận hành, đào tạo và chuyển giao công nghệ

Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Môi trường Vinacomin

dự án hệ thống xử lý nước thải của dhcompany