DH Company
Dự Án Bể Bơi
Dự Án Điện CN
Dự Án Nước Thải

Dự án hệ thống nước thải sinh hoạt tòa nhà Cornerstone Building

Dự án hệ thống nước thải sinh hoạt tòa nhà Cornerstone Building

Lắp đặt, chuyển giao công nghệ hệ thống nước thải sinh hoạt tòa nhà Cornerstone Building

Chủ đầu tư:  Công ty TNHH VIBank - NGT

dự án hệ thống xử lý nước thải của dhcompany