DH Company
Dự Án Bể Bơi
Dự Án Điện CN
Dự Án Nước Thải

Bể bơi bốn mùa Fafim Việt Nam

Bể bơi bốn mùa Fafim Việt Nam

Cung cấp và lắp đặt thiết bị xử lý nước bể bơi

Chủ đầu tư: Rạp chiếu fim 19 Nguyễn Trãi

ĐC: 19 Nguyễn trãi thanh Xuân, Hà Nội

dự án bể bơi của dhcompany